Menu Elfium
Úvodní strana \ Projekt GATE


Projekt GATE

Brána do světa zaměstnání

Kontext projektu

Tento unikátní projekt vznikl ve spolupráci Kariérního centra VŠB – TU Ostrava a společnosti ELFIUM, která zlepšuje firmy a lidi v nich. Projekt GATE přináší inovační řešení přípravy absolventů na vstup do reálného života a nástupu do zaměstnání. Vychází z aktuální tržní situace – reálných poptávek firem po kvalitních a perspektivních pracovnících. Zapojením se, můžete maximálně zvýšit svou šanci na získání kvalitní pracovní pozice ihned po ukončení studia nebo z pohledu firem získat připraveného zaměstnance.

Co dnes reálně říkají firmy a co je trápí?
 • Absolventi stojí 6–12 platů, než začnou být produktivní.
 • Studenti nemají základní pracovní návyky: dochvilnost, zodpovědnost, pokoru.
 • Absolventi neumějí domýšlet souvislosti, myslet projektově a dělat multitasking.
 • Absolventi mají nereálné představy o světě a tom, jak to ve firmách chodí, jejich překvapení po nástupu do zaměstnání je obrovské.
 • Nemáme čas na to, zabývat se hromadou pohovorů s nejistým výsledkem.
 • Nepřijmeme jen někoho, abychom si doplnili počet, musí něco umět nebo ukázat přístup.

Cíl projektu

Cílem projektu je připravit pomocí speciální akademie studenty na snadnější přechod do aktivního pracovního života a firmám poskytnout mladé, perspektivní pracovníky, kteří za sebou budou mít praktické dovednosti a zkušenosti a mohou okamžitě naskočit do pracovního procesu.

 

Co je obsahem projektu

Projekt je postaven jako několikaúrovňová akademie, zahrnující rozvoj klíčových kompetencí, které dnešní trh vyžaduje. Konkrétní témata vycházejí ze zadání přímo od top manažerů z praxe.

Předávání zkušeností od manažerů a obchodníků z praxe, start up projekty na vyzkoušení a rozjezd naučeného v reálných situacích a konkrétní spolupráci s firmami. Je postaven především prakticky a na reálných situacích v pracovním životě – žádné hraní, ale tvrdá realita.

Studenti získáte
 • Přehled, jak to chodí v reálném pracovním světě.
 • Klíčové kompetence, které firmy vyžadují.
 • Konkrétní praxi a zkušenosti z realizace start up projektů.
 • Přehled o vlastních silných a slabých stránkách, abyste je mohli využít ve svůj prospěch.
 • Nabídku konkrétních pracovních míst.
 • Osobní doporučení pro budoucí zaměstnavatele.
Firmy získáte
 • Ušetříte čas věnovaný výběrovým řízením a energii věnovanou pohovorům s neperspektivními kandidáty.
 • Absolventy s jinými pracovními návyky a přístupem, než je na trhu obvyklé (zodpovědnost, důslednost, pokora, dochvilnost, multitasking…).
 • Úsporu nákladů a energie při zaučování nových pracovníků.
 • Možnost upravit závěrečnou část projektu GATE na míru přímo pro Vaše potřeby.