Menu Elfium
Úvodní strana \ Služby


Služby

„Zvyšujeme výkon jednotlivců, týmů i celé společnosti“


Rozvoj kompetencí

Individuální a týmový rozvoj znalostí, dovedností a postojů prostřednictvím interaktivních forem tréninků s významným zaměřením na procvičování situací z praxe. Cílem je dosažení změny chování v reálném pracovním životě. Zavedení do praxe je vyhodnocováno pomocí měřicích nástrojů.

Management consulting

Pomocí změnových projektů pomáháme vize a myšlenky tvořit, rozvíjet je, uvádět do života a měnit ve výsledky. Vycházíme z neustálé potřeby firem růst (obrat, marže,…) a využíváme zkušeností, příležitostí současné doby a moderních trendů, které nám umožňují pro Vás vytvářet nové hodnoty.

HR služby

Tyto služby zahrnují tři oblasti podpory firem:
  • výběr a příprava lidí na míru dle Vašich požadavků;
  • dočasné obsazení pozice zkušeným člověkem z praxe;
  • koncepční přístup v podobě systematické přípravy studentů díky inovativnímu projektu GATE.

Dotační poradenství

Poskytujeme komplexní služby na klíč v oblastech získávání dotací a realizace investičních projektů z Evropských strukturálních fondů. Postaráme se o Váš záměr od výběru vhodného programu, přes realizaci, až po odevzdání posledního dokumentu.

Strategický nákup

Pomáháme optimalizovat náklady společností na vstupech. Vyhledáváme a oslovujeme nové dodavatele, jednáme se současnými partnery, připravujeme a realizujeme výběrová řízení, vyhodnocujeme nabídky, vedeme cenová jednání a prověřujeme předvybrané dodavatele. Umíme zabezpečit formou outsourcingu potřebnou kapacitu na pokrytí všech procesů.


Náš tým ... Reference ... Profil společnosti ...